consultants

Sollicitatiebegeleiding en inplacement

Doelgroep

Midden en hoger kader van bedrijven en instellingen die voor invulling van vacatures op strategisch en tactisch niveau ondersteuning behoeven van deskundige buitenstaanders.

Doelen

Juiste man/vrouw op de juiste plek.
Vanuit bedrijfsdoelen beargumenteerde adviezen betreffende:
de verwachte competenties van nieuwe medewerker(s) en meewerkster(s)
adequate procedures en middelen
de geselecteerde nieuwe medewerker(s) en/of medewerkster(s)

Wij staan de sollicitatiecommissie bij en nemen actief deel aan de selectiegesprekken, maar Boar Consultants ambieert nadrukkelijk niet de rol van ‘headhunter’.

Prijsindicatie

Afhankelijk van de gekozen formule wordt een lumpsum gehanteerd die afhankelijk is van de zwaarte van de te vervullen functie.
Oriënterend zal circa 5% van het bruto jaarinkomen in rekening worden gebracht voor midden kader en 8% voor hoger kader.
Bij begeleiding op uurbasis hanteren wij het tarief van €175,-.

U en uw omgeving: Strategische Analyse | Bruggen bouwen en mediation | Sollicitatiebegeleiding en inplacement

‘ Twee mooie eieren vormen niet persé het juiste recept.’

puddingvorm