consultants

Nieuws van Boar

 

Maart 2014 :

Binnenkort kunt u een aantal nieuwe intitiatieven van ons verwachten.

We zijn in de afrondende fase voor een geheel nieuwe cursus "Bezinnen, Bewegen, Balans. Een driedaagse voor iedereen die zijn/haar gezondheid serieus neemt en ook preventief hieraan wil werken. Stil staan om gelukkig en gezond vooruit te blijven gaan, het behouden of weer opnieuw vinden van de balans tussen werkdruk en werkplezier.

Daarnaast krijgen we steeds meer signalen van onze klanten dat de administratiedruk in de zorg toenemend tijd en aandacht wegneemt bij het primaire werk: behandeling en zorg voor mensen. Daarom hebben we een groep van experts gevraagd met ons mee te denken over een concreet antwoord hierop. We verwachten na de zomer hierover meer te kunnen vertellen.

 

 

 

 

 

 

 

Ik schijf mij in voor de nieuwsbrief van Boar


"));