consultants

Zorginkoop

Doelgroep

Zorgverzekeraars, schadeverzekeraars, Arbo-diensten, advocatenkantoren,  instellingen betrokken bij zorgverlening, adviesorganen binnen de gezondheidszorg.

Doel

Opdrachtgever weet zich verzekerd van professionele adviezen in en rond zorg.
Adequate, efficiënte en op kennis en ervaring gebaseerde medische advisering is voor de opdrachtgever imagoversterkend en voor veel in- en externe processen onmisbaar.

Prijsindicatie

Boar Consultants kent in dit segment 3 varianten:
•    Adviezen per dossier
•    Advisering op uurbasis  (a €175,-)
•    Interim adviseurschap

Second Opinion | Klein Geneeskundig Onderzoek | Verhaalszaken en letselschade |
gezondheidszorggerelateerde wet- en regelgeving | Klachtenbemiddeling | Zorginkoop

 

nietmachine