consultants

Implementatie en begeleiding

gezondheidszorg gerelateerde wet- en regelgeving


Doelgroep

Elke instelling en organisatie die vanwege de dagelijkse praktijk met gezondheidszorg gerelateerde wet- en regelgeving geconfronteerd wordt.
Met nadruk worden hier ook bedoeld zij die een strategie en visie willen ontwikkelen binnen het zorgdomein.

Doelen

Het begeleiden van organisaties en instellingen binnen het zorgdomein bij de implementatie ven wet- en regelgeving. Daarbij de opgedane kennis en technieken borgend.

Prijsindicatie

€175,- per uur.

Second Opinion | Klein Geneeskundig Onderzoek | Verhaalszaken en letselschade |
gezondheidszorggerelateerde wet- en regelgeving | Klachtenbemiddeling | Zorginkoop

 

steriliseer