consultants

Verhaalszaken en letselschade

Doelgroep

Verzekeraars en belangenbehartigers in de meest ruime zin, die medisch inhoudelijke en / of juridische (bestuursrechtelijke) advisering en begeleiding behoeven in letselschade en verhaalszaken dossiers.

Doelen

Het inhoudelijk begeleiden van letselschade en verhaalszaken dossiers uitmondend in een advies.

Prijsindicatie

€175,- per uur.

Second Opinion | Klein Geneeskundig Onderzoek | Verhaalszaken en letselschade |
gezondheidszorggerelateerde wet- en regelgeving | Klachtenbemiddeling | Zorginkoop

 

zippo