consultants

Klein geneeskundig onderzoek

Doelgroep

De zorgverzekeraar die een machtigingsverzoek van een zorgverlener medisch inhoudelijk getoetst wil zien.

Doel

Het geven van een advies, een machtigingsverzoek betreffende, na een medisch inhoudelijke toetsing.

Prijsindicatie

€38,-.

Second Opinion | Klein Geneeskundig Onderzoek | Verhaalszaken en letselschade |
gezondheidszorggerelateerde wet- en regelgeving | Klachtenbemiddeling | Zorginkoop

 

beer