consultants

Klachtenbemiddeling 

Doelgroep

Organisaties en instellingen met een klachtencommissie.
Klagers en aangeklaagden.

Doelen

Onafhankelijk advies, gebaseerd op relevante feiten en gedegen analyse. Belangenbehartiging van individuen.

Prijsindicatie

€175,- per uur.

Second Opinion | Klein Geneeskundig Onderzoek | Verhaalszaken en letselschade |
gezondheidszorggerelateerde wet- en regelgeving | Klachtenbemiddeling | Zorginkoop

 

gewichten